Är du en erfaren undersökningskonsult som älskar undersökningar men kanske fastnat i stora företag med ständiga omorganisationer och försäljning av standardiserade produkter? På Novus finns stor frihet, korta beslutsvägar och vi fokuserar på att leverera insikter som får våra kunder att växa. På Novus kan du påverka och får ett stort eget ansvar.
Dagensanalys.se har intervjuat Torbjörn Sjöström som är VD och Opinionschef på undersökningsföretaget Novus om hans syn på valet till Europaparlamentet. Torbjörn berättar i intervjun om hur det nu känns när valet är över, hur väl Novus prognos stämde överens med resultatet, om valets spännande överraskningar samt svenska folkets engagemang i valet till Europaparlamentet.