Nordicom visar upp de första resultaten från rapporten Mediebarometer 2013. Siffrorna visar bland annat på att det genomsnittliga dagliga användandet av Internet, till skillnad från många andra massmedier, skiljer sig markant beroende på om du är högutbildad eller lågutbildad.