Nordea efterfrågade datainintegrering, audience planning, redaktionellt tänk och en typ av kreativitet som gör skillnad. GroupM tog hem uppdraget. “Vi...
Panelföretaget Webmie har återigen grävt i sin surfdata och tagit fram en jämförelse mellan våra banker på nätet. Datan pratar klarspråk och utser Swedbank till storvinnare på nätet framför Nordea, Avanza, Handelsbanken, ICAbanken och SE-banken. Datan från Webmie förankrar saker som vi redan vet och avslöjar nya upptäckter.