Jag är inte religiös. Överhuvudtaget. Men lilla Lund vaknar upp den här måndagen med ett levande centrum, man känner riktigt pulsen slå för att om några timmar explodera i en beat som inte utelämnar någon från gemenskapen.