Twitter och Kantar har undertecknat ett femårigt samarbetsavtal som de kallar för "Data of Now". Företagen ska tillsammans utveckla nya researchprodukter inom annonseffekt, konsumentinsikt, varumärkeskännedom, kundnöjdhet och mediemätningar.