Under människans hela tideräkning har vi försökt lura och bedra våra medmänniskor. Lögnen är en central del i vårt vardagliga...