Siffror från IABs årsrapport visar att Internetreklam för första gången går om Broadcast TV, samt att mobilen för tredje året i rad får en tresiffrig procentuell ökning.
Native advertising har blivit ett hett ämne inom annonsmarknaden. Som med alla nya digitala kanaler kommer en viss förvirring om definition och struktur. Med anledning av detta har IAB Task Force för Native Advertising under våren arbetat med att ta fram riktlinjer för branschen inom området.