Världens samlade budgetar för marknadsföring fortsätter att växa för 39:e månaden i rad, enligt nyaste siffrorna från Global Marketing Index...
Europa ökar sina marknadsföringsaktiviteter mer än både Asien och Amerika, slås fast i den senaste månadsrapporten från GMI, Global Marketing...