Med en omodern verksamhet som matar ett modernt bötesmaskineri har jag valt ut det här  företaget som vinnare av utmärkelsen...