Idén att skriva textmeddelanden till andra mobilanvändare kom i början av 1980-talet. Det första SMS som skickades var 3 december 1992 och innehöll orden ”Merry Christmas”. 21 år senare har vi börjat lämna SMS bakom oss till förmån för internetbaserade appar som är mycket bättre och mycket mer kostnadseffektiva.