Norska undersökningsteknikföretaget Confirmit startar ett samarbete med känslomätningsföretaget Emotient, för att göra det möjligt att på ett smidigt sätt mäta...