Medan resten av den utvecklade världen anpassat sig med stormsteg till en bekväm, digital tillvaro, har stora delar av den...