Undersökningsbolaget Regi har nyligen genomfört en studie bland beslutsfattare i Sverige, en av frågorna var ”Bortsett från interna och/eller externa rådgivare....