Norska undersökningsteknikföretaget Confirmit startar ett samarbete med känslomätningsföretaget Emotient, för att göra det möjligt att på ett smidigt sätt mäta...
Marknadsundersökningsbolaget Confirmit har under 2016 utvecklats mycket och redovisar dessutom en rekordökning i sin försäljning. Nykundsförsäljningen ökade med hela 60%...