Marknadsundersökningsbolaget Confirmit har under 2016 utvecklats mycket och redovisar dessutom en rekordökning i sin försäljning. Nykundsförsäljningen ökade med hela 60%...
Norska undersökningsteknikföretaget Confirmit startar ett samarbete med känslomätningsföretaget Emotient, för att göra det möjligt att på ett smidigt sätt mäta...