Företag som vill kunna konkurrera effektivt i en marknad behöver ha en genomarbetad marknadsstrategi som är utvecklad med tanke på de speciella förhållanden som råder i just den marknaden. Grundförutsättningen för att kunna utveckla en framgångsrik marknadsstrategi är en aktuell och relevant marknadsanalys av hög kvalitet.
Hur kommer den teknologiska utvecklingen att se ut under kommande år? Några experter funderar kring utvecklingen inom internetkultur, drönare och...