Om inte Aftonbladet ökar sina intäkter och minskar sina kostnader samt minskar sina strategiska investeringar är "tidningen Aftonbladet nära konkurs" hävdar en källa som forskat i bolagets ekonomiska läge utifrån sin stuga i södra Sverige. Källan har under flera år oroat sig över utvecklingen och vill nu nå ut med sina insikter i tidningens affärer. Eller?
Det som de äldre generationerna lärde sig kalla kvällstidningar,  gör nu de traditionella TV-kanalerna sällskap i Apple TV:s uppgraderade plattform, tvOS....