Resultaten i rapporten för 2013 bekräftar de senaste årens utveckling, där svenska konsumenter i allt större utsträckning vill ha bredband...