Ta hur mycket semester du vill – bara arbetet blir gjort

Alla har vi hört uttrycket ”frihet under ansvar” och att ha flexibla arbetstider hör i de flesta företag till vanligheterna. Men nu har företaget Project: WorldWide tagit det ett steg längre.

De erbjuder sina medarbetare obegränsad mängd betald semester eller ”Free Time Off” (FTO), förutsatt att jobbet blir utfört. I praktiken innebär det 12 månadslöner, oavsett om du är på kontoret eller inte. Men den entreprenöriella metoden är inte för alla, företaget måste vara kulturellt redo för den här förändringen.

De stora fördelarna med att införa FTO är att medarbetarna får möjlighet att planera inte bara sitt arbete, utan på ett bättre sätt få ihop hela sin livsstil. I dagens digitala arbetsmarknad är platsen som arbetet utförs på underordnat resultatet. Så länge medarbetarna utför sitt jobb, möter deadlines och presterar resultat borde inte antalet timmar de är på jobbet spela någon roll menar Reed Hastings, CEO på Netflix som också infört FTO.

Enligt Society for Human Resource Management (SHRM) är det flera andra företag som genomfört den här reformen, ca 2% av amerikanska bolag rapporterar att de infört FTO som standard. Enligt Bruce Elliott, manager på SHRM, är det dock viktigt att ta i beaktande var företaget befinner sig rent kulturellt innan man genomför en sådan här förändring. Såväl medarbetare som chefer behöver vara överens om vilken prestation som förväntas. Annars riskerar företaget att få problem med över- och/eller underprestation, avundsjuka och interna konflikter.

Ett företag som misslyckades med att införa FTO var Tribune Co. Där hade flera av företagets anställda under lång tid samlat ihop semesterdagar, som genom införandet av FTO blev värdelösa. Medarbetarna hotade att stämma Tribune, som snabbt valde att dra tillbaka förslaget och fortsätta använda sig av traditionella ledighetssystem istället.

I Sverige finns det flera exempel på företag som ger sina medarbetare högre grad av eget ansvar i att sköta sitt jobb. Även om FTO är förhållandevis ovanligt finns det flera som allt mer drar åt det hållet. För vad är det som säger att ett jobb utförs bättre från kontoret än från stranden?

Det finns givetvis en oro att medarbetarna inte ska jobba så mycket som de borde. Men det är i de flesta fall en ogrundad oro menar Bruce Elliott. En studie som de genomfört visar nämligen att de flesta anställda varken tar mer eller mindre ledigt än tidigare, men de väljer att ta ledigt på andra tider än vanligtvis.

För de flesta företag går produktionsintensiteten i vågor, ibland är det på gränsen till för mycket att göra och andra perioder är det obehagligt lugnt. Att då låta medarbetarna ta ansvar för att arbetet blir gjort när det behöver bli gjort, och få engagera sig i andra aktiviteter när det lämpar sig låter inte som en orimlig väg att gå.

De flesta medarbetare tycker om sitt jobb, men inte nödvändigtvis arbetstiderna. Ett system där mer ansvar läggs på medarbetarna kommer sannolikt inom kort att avslöja vilka som inte klarar av att hantera det ansvar som kommer med friheten. I slutändan handlar det om att ge medarbetarna möjlighet att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt, för det är då de presterar enastående resultat!