“Ta fram en nationell forskningsagenda för AI”

Här är rapporten som kartlägger läget för AI och dess användning inom olika sektorer i Sverige.

Med bidrag från totalt 195 talare, med 100 representanter från industrin och 95 från akademin, ger rapporten en övergripande bild av hur AI tillämpas i Sverige i dag. Rapporten diskuterar också hur AI-utvecklingen ska se ut framöver och lägger fram rekommendationer på nationell nivå för hur akademin och industrin tillsammans ska försäkra att Sverige ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom artificiell intelligens.

Några rekommendationer från rapporten:

Ta fram en nationell forskningsagenda för AI.

Satsa på tvärvetenskaplig forskning – artificiell intelligens är mångvetenskaplig till sin natur. Skapa ett starkt ekosystem – även utbildningarna behöver utvecklas för att öka kunskaperna om AI i hela samhället.

Skapa en aktiv och levande diskussion bland människor kring digitalisering och artificiell intelligens.

Gör Sverige till en testbädd där nya tekniker och applikationer kan testas och utvärderas.

Rapporten finns att ladda ner här.