SVT och TV4 slår Youtube i tittartid

MMS har undersökt hur många minuter per dygn man tittar på olika kanaler. Youtube hamnar först på femte plats och i topp hittar vi istället traditionella TV-kanaler som TV4, SVT1, Sportkanalen och Discovery.

“Att SVT1 och TV4 har flest dagliga tittare är välkänt, men här ser vi också att de som tittar på dessa kanaler även väljer att stanna länge. Man ser dessutom att del TV-kanaler och playtjänster som inte har lika hög räckvidd ändå har lång tittartid bland dem som tittar, vilket främst beror på två saker. Dels är formaten ofta lite längre, dels finns det en trohet till utbudet som skapar ett längre tittande”, säger MMS VD Magnus Anshelm.

Diagrammet visar genomsnittlig tittartid per dygn på de olika kanalerna, bland de som dagligen tittar på respektive kanal. Det visar “upplevd tittartid”, där respondenterna gör en uppskattning av hur länge de tittade på olika kanaler/tjänster.

“I detta sammanhang är YouTube, som har en tittartid bland sina tittare på över en timme, ”en katt bland hermeliner”. Att genomsnittet blir så högt beror på att vissa tittar väldigt länge på ett utbud och andra tittar på en mängd olika utbud under en dag. Sammantaget genererar detta mycket lång tittartid trots att vissa endast tittar på korta klipp. Spridningen mellan kort- och långtittarna är med andra ord mycket stor”, avslutar Magnus.

Siffrorna kommer från MMS rapport Trend och Tema som analyserar och mäter tittandet på rörligt innehåll i Sverige.