Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

SVT förstärker analysverksamheten och söker nu 5 nya medarbetare

SVT behöver 5 analytiker till sin analysavdelning, vill du vara med och förstärka analysenheten?

SVT erbjuder en kreativ arbetsmiljö där de snabba och löpande förändringarna på mediemarknaden har ökat organisationens behov av insikter om både publik och användare.

SVT söker kreativa och medieintresserade medarbetare med relevant och bred erfarenhet inom analys. På SVT finns tillgång till en mångfald av många olika källor till information, en gedigen analytisk erfarenhet och goda möjligheter till vidareutbildning och utveckling.

Du kan söka tjänsterna här:
1 senior webbanalytiker med profil nyheter och sport
1 senior analytiker med profil barn och ungdom
1 vikarierande senior webbanalytiker med profil video/program
1 junior webbstatistiker med generalistprofil
1 data- och informationsarkitekt

Samtliga tjänster ingår i SVT:s analysavdelning som består av totalt 10 medarbetare. De seniora analytikerna kommer att arbeta i nära samarbete med berörd verksamhet. Den juniora webbstatistikern och dataarkitekten kommer att arbeta mer övergripande med samtliga berörda analysområden.

Som public service-företag tar SVT ett särskilt ansvar för att förstå befolkningens behov och mediebeteenden. SVT vill kunna erbjuda ett starkt och livskraftigt public service även på en allt mer konkurrensutsatt och global TV- och videomarknad.

Här får ni tillgång till alla lediga tjänster på SVT

Du kan läsa mer om de utlysta tjänsterna här:

Webbanalytiker – profil video/program, vikariat

Analytikern kommer arbeta på uppdrag men också på eget initiativ i syfte att stärka utvecklingsprojekt med kvalificerad analys av användarbeteenden, publika preferenser och andra underlag som kan öka publikinsikterna i det löpande utvecklingsarbetet. Analysfältet är i första hand video och arbetet utförs i nära samarbete med SVT:s videoteam och med stöd och koordinering med övriga kollegor på analysavdelningen. Utöver SVT:s egna plattformar ingår sociala medier i analysomfånget.

Den vikarierande webbanalytikern arbetar i huvudsak med företagets verktyg för webbanalys (för närvarande Comscores Digital Analytix, Adobe Analytics, Link Pulse och Orvesto Internet). Tjänsten kräver betydande erfarenhet av webbanalys och då helst av streaming. Övriga verktyg är utöver officeprogrammen analysverktyget Tableau.

Vi söker en person med minst 4 års dokumenterad erfarenhet av analytiskt arbete varav minst ett par år inom webbanalys. Erfarenheter av analys inom mediebranschen är särskilt meriterande. Dina erfarenheter bör förutom praktiskt analysarbete omfatta rekommendation och rådgivning utifrån analysutfall. En relevant akademisk bakgrund kan vara beteendevetenskap, statistik, databashantering, kommunikation eller marknadsanalys. Mycket god analytisk förmåga och statistiska grundkunskaper är en förutsättning för arbetet och högskolestudier i statistik är särskilt meriterande.

Några nyckelord för tjänsten: kreativ analys, tillväxt/growth hacking, analytiskt tänkande, A/B-testning, målgruppsoptimering, användarvänlig, produktutveckling,. streaming och webb-TV.

Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde omgående/enligt överenskommelse. I första hand t o m oktober 2016.

Webbanalytiker – profil nyheter och sport

Analytikern kommer arbeta i nära samarbete med SVT:s nyhetsredaktion och utvecklingsteam av företagets nyhetsplattform online. I tjänsten deltar man i det löpande publicerings- och utvecklingsarbetet inom nyhetsverksamheten med ett användarperspektiv för ögonen. På uppdrag och på eget initiativ görs också större analyser inom profilområdet med kvalificerad analys av användarbeteenden, publika preferenser och andra underlag som kan öka publikinsikterna. Utöver SVT:s egna plattformar ingår sociala medier i analysarbetet. Nyhetsanalytikern arbete stöds och koordineras med övriga kollegor på analysavdelningen där ytterligare en analytiker arbetar med övergripande nyhetsprofil. I tjänsten kan också ingå att ha ett särskilt produktägarskap för en eller flera av de analysverktyg SVT använder.

Som analytiker arbetar du i huvudsak med företagets verktyg för webbanalys (för närvarande Digital Analytix, Adobe Analytics, Orvesto Internet samt LinkPulse). Tjänstens mottagare är i första hand nyhetschefen online, utvecklingsansvarig nyheter inom SVTi samt medieanalytiker på analysavdelningen.

Vi söker en person med minst 4 års dokumenterad erfarenhet av analytiskt arbete varav minst ett par år inom webbanalys. Erfarenheter av analys inom medie- och nyhetsbranschen är särskilt meriterande. Dina erfarenheter bör förutom praktiskt analysarbete omfatta rekommendation och rådgivning utifrån analysutfall. En relevant akademisk bakgrund kan vara beteendevetenskap, statistik, databashantering, kommunikation eller marknadsanalys samt journalistik. Mycket god analytisk förmåga och statistiska grundkunskaper är en förutsättning för arbetet och högskolestudier i statistik är särskilt meriterande. Vana vid prognos- och scenarioarbete är ett plus.

Några nyckelord för tjänsten: kreativ analys, tillväxt/growth hacking, analytiskt tänkande, A/B-testning, målgruppsoptimering, användarvänlig, produktutveckling, publicistik och nyhetstjänster.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående/enligt överenskommelse.

Analytiker – profil barn och ungdom

Analytikern kommer arbeta i nära samarbete med SVT:s utvecklings- och planeringsverksamhet inom barn- och ungdom där de primära tjänsterna är Barnkanalen och SVT:s tjänster för barn och ungdomar online. I tjänsten deltar man i det löpande utvecklings-, planerings- och publiceringsarbetet inom profilområdet med ett målgruppsperspektiv för ögonen. På uppdrag och på eget initiativ görs också större analyser inom profilområdet med kvalificerad analys av användarbeteenden, publika preferenser och andra underlag som kan öka publikinsikterna. Analytikern för barn och ungdom arbetar plattformsneutralt och analysfältet spänner över både TV och Internet. Arbetet stöds och koordineras med övriga kollegor på analysavdelningen. I tjänsten kan också ingå att ha ett särskilt produktägarskap för en eller flera av de analysverktyg SVT använder.

Barn och ungdomsanalytikern kommer att arbeta i företagets verktyg för webbanalys (för närvarande Digital Analytix, Adobe Analytics, Link Pulse och Orvesto Internet) och för analys av tv-tittande (för närvarande bl a Hot Collection och AdvantEdge). Tjänstens mottagare är i första hand Barnkanalens kanal- och planeringschefer, samt redaktioner och utvecklingsteam. Dessutom ingår funktionen i ett löpande insiktsutbyte inom analysavdelningen.

Vi söker en person med minst 2 års dokumenterad erfarenhet av analytiskt arbete där webbanalys ingått. Erfarenheter och utbildning inom barn och ungdom är meriterande. Dina erfarenheter bör förutom praktiskt analysarbete omfatta rekommendation och rådgivning utifrån analysutfall. En relevant akademisk bakgrund kan vara beteendevetenskap, statistik, pedagogik, kommunikation eller marknadsanalys. Mycket god analytisk förmåga och statistiska grundkunskaper är en förutsättning för arbetet och högskolestudier i statistik är särskilt meriterande. Vana vid prognos- och scenarioarbete är ett plus.

Några nyckelord för tjänsten: kreativ analys, tillväxt/growth hacking, analytiskt tänkande, A/B-testning, målgruppsoptimering, användarvänlig, produktutveckling, utvecklingspsykologi.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående/enligt överenskommelse.

Webbstatistiker

SVT söker en person för att hantera organisationens behov av löpande webbstatistik. I dialog med analytiker och SVT-interna redaktioner och team samordna och ta fram lämplig webbstatistik, främst i utveckling av löpande rapporter men även på ad hoc basis. Tjänsten spänner över samtliga verksamhetsområden online och är centralt placerad på analysavdelningen.

Webbstatistikern arbetar i huvudsak med företagets verktyg för webbanalys (för närvarande Digital Analytix, Adobe Analytics och Orvesto Internet), men deltar även i planering och analys av analysavdelningens datainsamling och analysverksamhet. Tjänstens mottagare är kollegorna på analysavdelningen och företagets olika utvecklingsteam och redaktioner. I tjänsten ingår ett löpande insiktsutbyte inom analysavdelningen.

Vi söker en person med minst 2 års dokumenterad erfarenhet av statistiskt eller analytiskt arbete inom webb. Erfarenheter inom mediebranschen är särskilt meriterande liksom grundläggande studier i statistik, beteendevetenskap eller kommunikation/media.

Några nyckelord för tjänsten: webbstatistik, rapportproduktion, koordinering, analytiskt tänkande, insiktsbyggande och effektivitet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående/enligt överenskommelse.

Data- och informationsarkitekt

Analysavdelningen behöver förstärkas med en ”datasmed” med ansvar för verksamhetens dataprocesser. Arbetsfältet spänner från inflöde/generering av data över paketering/ompaketering och lagring av data till tillgängliggörande och optimering av data för analys. Personen är analysavdelningens kravställare mot externa leverantörer och interna IT-resurser. I tjänsten ingår också egen hantering och optimering av data för avsedda ändamål.

Avdelningen arbetar idag bl a med Tableau och Alteryx vilket är meriterande om man kan. Exempel på data som för närvarande används är webbstatistik (comScore, Adobe, Orvesto Internet), publikstatistik för tv, surveyundersökningar, intern metadata, text från sociala medier etc.

Vi ser gärna att den sökande har minst 5 års erfarenhet av liknande arbete, där datamodellering och databasoptimering har varit en del av arbetsuppgifterna. Den sökande bör ha högskolestudier inom data- och systemvetenskap, IT-arkitektur och statistik eller annan relevant utbildning. Kunskaper och erfarenheter från öppna informationslösningar som Hadoop och ”data lake modelling” är meriterande.

Några nyckelord för tjänsten: dataoptimering, dataarkitektur, data lake, modellering, koordinering, textanalys, analytiskt tänkande, insiktsbyggande, värdeutvinning och effektivitet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående/enligt överenskommelse.

Kort om analysavdelningen på SVT

På Publik- och Utbudsanalys där tjänsterna organisatoriskt är placerade arbetar övriga analytiker i första hand med beslutsstöd till SVT:s programledning och företagsledning. Inom avdelningen finns bl a källor och kompetens om publik- och användarbeteenden, attityder och värderingar av medier och innehåll, publikens intressen och behov etc. Avdelningen har företagets övergripande ansvar för publikmätningar inom samtliga publiceringsplattformar.

Vi sätter för samtliga tjänster högt värde på initiativförmåga, god samarbetsförmåga, gott omdöme och en pedagogisk läggning.

Mer information om tjänsten får du genom att kontakta chefen för Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé 08-784 6144.

Fackliga frågor besvaras av Gun Karlsson, Unionen, tel 08-784 4806, Åsa Sandström Journalistklubben, tel 08-784 5754 eller Anna Abenius, Saco, tel 08-784 5727.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.