SVOD i all ära men de allra flesta kollar först vad som sänds på TV

Tänk dig en vanlig kväll då du inte redan i förväg vet vad du vill titta på. Vad är det första du gör för att välja i utbudet? I MMS senaste rapport Rörliga Bilder 2019 ser vi att de allra flesta först undersöker vad som sänds på TV (39%), på en andra plats kommer de som först undersöker utbudet på sin streamade betaltjänst (34%). Valet av gratis streamade program i någon playtjänst kommer på en tredje plats.

Det finns en skillnad i beteendet beroende på vilken åldersgrupp man tillhör, där de äldre i första hand kollar vad som sänds på TV och de yngre istället går till sin streamade betaltjänst. Brytpunkten för vilket val som görs går vid 40-års ålder.

Olika åldersgrupper har olika beteenden och man rör sig mellan streamingtjänster som Netflix, HBO och TV-kanalernas egna betal- och gratistjänster. Utbudet av rörligt innehåll via streaming, vare sig det är traditionella TV-program eller innehåll från andra typer av streamingtjänster, fortsätter att öka i snabb takt. Vi ser därför att det finns ett behov av aggregering så att man kan hitta rätt i djungeln via guider och få inspiration, kommenterar David Mühle som är VD på Playpilot.

Källa: MMS rapport Rörliga Bilder 2019.

Om du vill veta mer eller köpa rapporten kontakta MMS, karina@mms.se