Sveriges ungdomar drömmer om att bli en influencer

Unga vuxna i Sverige drömmer om att träffa en partner, få en fast anställning – och att bli influencers. Det visar resultatet från en nordisk undersökning som kartlagt vilka ”firsts” som nordiska ungdomar har upplevt och hoppas få uppleva.

Undersökningen är genomförd av Yougov på uppdrag av Canon.

Det finns en första gång för allting. Första gången du flyttade hemifrån, första gången du backpackade eller första gången du surfade. Men när unga vuxna i Sverige får chansen att drömma om framtiden handlar det mer om vardagliga saker. Den största andelen ungdomar har förhoppningar om att träffa en partner (25 procent) tätt följt av att få en fast anställning (22 procent) och att ta körkort (21 procent). På fjärde plats bland svenska ungdomars drömmar kommer, kanske något överraskande, att börja tjäna pengar på sina sociala medier (20 procent). Förhoppningarna om att bli influencer är något som särskiljer unga vuxna i Sverige från våra nordiska grannar. Genomsnittet för övriga länder i undersökningen är 11 procent.

Nära hälften (47 procent) av de tillfrågade i Sverige tror dock inte att de kommer uppleva någon av de saker de drömmer om under det kommande året. Istället är det mer vardagliga saker som toppar listan över vad man tror sig få uppleva. Exempelvis tror 14 procent att de kommer att ta körkort under det kommande året.

Kvinnor har generellt en ljusare syn på framtiden än männen i undersökningen. De tillfrågade kvinnorna tror bland annat i högre utsträckning att de kommer komma in på sin drömutbildning, 7 procent jämfört med 1 procent bland männen. 13 procent av kvinnorna tror också att de kommer få en fast anställning, vilket enbart 7 procent av männen tror att de kommer få uppleva under det kommande året.

Ungdomsexperten Sofia Rasmussen, bland annat aktuell med rapporten Ungdomsfokus 2018, känner igen resultatet från tidigare studier.

– Att unga i alla fyra länder först och främst drömmer om en partner och ett fast jobb under det kommande året, förstärker bilden av en trygghets- och familjeorienterad ungdomsgeneration, en bild som även framkommer av andra studier. Samtidigt som unga vill ha stabilitet på hemmaplan vill de dock också upptäcka världen, t.ex. vill var femte ung norrman bo utomlands för första gången under det kommande året och många unga finnar vill backpacka, säger Sofia Rasmussen analytiker och ungdomsexpert på Rasmussen Analys.

Det här drömmer unga vuxna i Sverige om:

Kvinnor
1.Få en fast anställning 24%
2.Tjäna pengar på min blogg/vlogg/instagram 22%
3.Bli gravid/skaffa barn 21%
4.Träffa en partner 20%
5.Ta körkort 20%
Män
1.Träffa en partner 30%
2.Ta körkort 22%
3.Få en fast anställning 21%
4.Tjäna pengar på min blogg/vlogg/instagram 18%
5.Backpacka 14%

Och det här tror unga vuxna i Sverige att de kommer uppleva det närmaste året:

Kvinnor
1.Få en fast anställning 13%
2.Ta körkort 12%
3.Träffa en partner 9%
4.Bli gravid/skaffa barn 7%
5.Komma in på min drömutbildning 7%
Män
1.Ta körkort 16%
2.Träffa en partner 13%
3.Få en fast anställning 7%
4.Skaffa en första egen bostad 7%
5.Backpacka 6%