Sveriges små- och medelstora företag håller fast vid traditionell marknadsföring än så länge

Eniro har låtit undersöka hur Sveriges små- och medelstora företag marknadsför sig i digitala och traditionella kanaler. Traditionella metoder som deltagande på mässor/evenemang, egna nätverk/word-of-mouth och annonsering i lokalpress ligger stadigt i topp. Men det är sakta på väg att ändras.

Mässor och evenemang (37%), egna nätverk/word-of-mouth (26%) och annonser i lokalpress (25%) står högst på agendan när Sveriges små- och medelstora företag marknadsför sin verksamhet. Eniro har frågat hur företagen marknadsför sig idag och vilka marknadsföringsformer man överväger att använda de närmaste 12 månaderna.

Digitala metoder som företagsprofiler i sociala medier (25%) och sökmotoroptimering (15%) kommer visserligen relativt högt upp, men får fortfarande stå tillbaka för de mer traditionella metoderna. På senare tid har marknadsföringsmetoder som exempelvis content marketing (8%), annonsering i sociala medier (4%) och native advertising (3%) höjts till skyarna, men det har inte slagit igenom här utan hamnar långt ner på rankinglistan.

eniro_graf_201606

Tittar man framåt tolv månader kan man dock se en begynnande vändning mot mer digitalt i marknadsmixen. Företagsprofiler i sociala medier tar ett par kliv upp i ranking och fler väljer att satsa på sökmotoroptimering (16%), content marketing (9%), annonsering på Facebook (8%) och annonsering i övriga sociala medier så som YouTube, Twitter, LinkedIn och Instagram (5%). De tidigare toppvalen; mässor och evenemang (-19%), nätverk/word-of-mouth (-23%) samt annonsering i lokal- (-28%) och rikspress (-31%), tar alla en mindre del av kakan kommande år.

– Det är bara att konstatera att Sveriges små- och medelstora företag till stor del förlitar sig på traditionella kanaler i sin marknadsföring. Det trots att den digitala närvaron konstant ökar i betydelse, särskilt då konsumenter står inför köpbeslut. För mikro- och småföretag med ofta begränsade budgetar hade jag väntat mig en större andel mer kostnadseffektiva metoder. Det är också förvånande att notera hur väl marknadsmixen överensstämmer oavsett storlek på bolag. I undersökningen kan man dock skönja en vändning mot mer digitalt, vilket jag tror är positivt och gynnar företag av den här storleken som då lättare kan öka sin sökbarhet inte minst lokalt och i mobilen, säger Mattias Wedar chef för User & Customer Experience på Eniro.

Mikroföretag breddar marknadsmixen

I mikroföretagen, upp till 10 anställda, dominerar nätverksbaserad marknadsföring och word-of-mouth samt närvaro på mässor och evenemang. Andra populära metoder för att synliggöra varumärket är företagsprofiler på sociala medier, annonser i lokalpress, e-postkampanjer och telemarketing.

På 12 månaders sikt kommer fler mikroföretag att satsa på företagsprofiler i sociala medier (+25%), e-post och telemarketing (+28%), PR/pressmeddelanden (+33%), sökmotorannonsering (+36%) och sökmotoroptimering (+27%). Nätverk/word-of-mouth (-8%) och annonsering i lokalpress (-11%) kommer däremot att minska om än marginellt. Andelen mikroföretag som väljer att inte marknadsföra sig alls sjunker samtidigt från 11 till 5 procent (-55%).

eniro_graf_201606_2

Småföretag byter inriktning – mindre traditionellt och mer digitalt

Bland småföretagen, 10-49 anställda, kan några tydliga tendenser urskiljas. De tidigare stora marknadsföringsposterna minskar kommande år; mässor och evenemang (-21%), annonser i lokalpress (-31%), och e-post och telemarketing (-29%). Samtidigt minskar även företagsprofiler i sociala medier (- 14%) men kliver upp ett snäpp i ranking. Sökmotoroptimering (+6%), content marketing (+22%) och native advertising (+50%) ökar, men dock från blygsamma nivåer.

Medelstora företag – osäkert inför kommande år

Bland de medelstora företagen, 50-249 anställda, är osäkerheten inför kommande år stor. 42 procent svarar ”vet inte”. Dock kan man utläsa en kraftig minskning av de traditionella kanalerna som mässor och evenemang (-33%), annonser i lokalpress (-32%), e-post och telemarketing (-35%) samt nätverk/word-of-mouth (-35%). Företagsprofiler i sociala medier minskar också (-24%), men blir en aning viktigare i marknadsmixen. I övrigt kan man skönja en tendens till ökning av annonsering i övriga sociala medier såsom YouTube, Twitter, LinkedIn och Instagram (+40%), dock från blygsamma nivåer. Content marketing (9%) och annonsering på Facebook (6%) ligger kvar oförändrat på en låg nivå.

eniro_graf_201606_3

”Vet inte” förbryllar

Då Sveriges små- och medelstora företag tillfrågas angående kommande års marknadsföringssatsningar uppger i genomsnitt tre av tio (30%) ”vet inte”. Nedbrutet på företagsstorlek framträder bilden av ju större företag desto större osäkerhet. Vet inte-svaren fördelar sig enligt följande; mikroföretag 15 procent, småföretag 30 procent och medelstora företag 42 procent. Det man kan utläsa ur svaren är att ju större företag desto större planerad förändring i marknadsmixen. Möjligen kan detta förklara den större graden av osäkerhet.

Om undersökningen:
Eniro har låtit Userneeds AB genomföra en webbbaserad enkätundersökning 19 april – 2 maj 2016. I undersökningen har ledare och högre chefer i 700 privata företag med 1-249 anställda medverkat.