Sveriges Radio rycker personal från Novus

Sveriges Radio har anställt Peter Blid som chef för publik- och omvärldsanalys. Peter arbetade närmast på undersökningsföretaget Novus där han vara seniorkonsult.

“Genom rekryteringen av Peter stärker vi nu vår kapacitet att följa och analysera publiken. Utvecklingen går allt snabbare, framförallt digitalt, och Peter har den kombination av erfarenhet av både mediebranschen och undersökningar vi behöver för att fortsätta utveckla Sveriges Radios utbud”, säger Jan Petersson, direktör för enheten Analys och kommunikation.

Peter Blid arbetar i dag som seniorkonsult på undersökningsföretaget Novus, och har i den rollen samarbetat med Sveriges Radio i flera projekt och undersökningar.

“Det känns oerhört kul och inspirerande att ansluta till ett av de mest spännande medievarumärkena, och en av landets viktigaste röster. Jag har stor förståelse för Sveriges Radios utmaningar, i synnerhet i det digitala landskapet, och tror att jag med min breda erfarenhet gällande konsumentbeteenden kan bidra med insikter som kan utveckla både utbud och varumärke”, säger Peter Blid.