Sveriges digitala byråer står inför en rad tuffa utmaningar

Nu går digitala byråer snart in i ytterligare ett år av hög ekonomisk osäkerhet och ett bokslut för 2016 som enligt prognos indikerar på en genomsnittlig vinstmarginal under 2 procent. 2015 visade hela 1 av 5 undersökta byråer röda siffror och jämförs 2011 med 2015 minskade den genomsnittliga vinsten per anställd i kronor med hela -54 procent.

Denna artikel är en sammanfattning – Läs hela artikeln här

Samtidigt fyller kundsidan sina lokaler med digital kompetens i takt med att digitalisering blir verksamhetskritiskt och insikterna för dyrbara för att outsourcas till underleverantörer.

Parallellt med att byråers åldrade affärsmodell kräver vädring, behöver kundsidan på allvar rannsaka sitt sätt att kravställa webb och bli mer datadrivna för att nu verkligen börja fokusera på nytta och värde.

Digitala byråers affärsmodell har varit densamma genom alla år och står nu inför en tydlig prövning. Förmodligen kommer inte ens en initial kostsam och i förlängningen riskfylld off-shoring lösa problemet med en sinande lönsamhet. Även om den makroekonomiska utvecklingen befann sig i lågkonjuktur under 2012 och 2013 har vinstmarginalerna inte direkt imponerat de senaste två åren.

insight_works_genomsnittlig_marginal

För att öka intäkten i kronor krävs fler debiterande konsulter. Men trots fler konsulter och genom det högre omsättning visar indikatorn för den årliga vinstmarginalen ingen medvind. Ännu fler debiterande konsulter blir därför medicinen för att i kronor mätt öka vinsten men samtidigt ökar risken i relation till antalet anställda. Det blir lite som att konstant fylla en båt med luft för att hålla sig flytande.

Jämförs 2011 med 2015 minskade den genomsnittliga vinsten per anställd i kronor med hela -54 %. Detta om något bör vara en väckarklocka för digitala byråers ledningsgrupper att lyfta blicken från det operativa, innan näsan slår i väggen.

infografik_digitala_byra%cc%8aer_insight_works


De mest anpassningsbara överlever

Gissningsvis kommer det inte råda brist på arbete under en period framåt och undersökta byråer kommer förmodligen (om de inte hinner förvärvas) fortsätta rekrytera personal och samtidigt öka sin omsättning. Förhoppningsvis kommer även beställare få upp ögonen för ett mer värdebaserat och kontinuerligt arbete med fler löpande förbättringsåtgärder. Görs det korrekt kommer förhållandet mellan kund och byrå båda dra långa strån. Byråer får en tryggad ekonomisk långsiktighet, nyckelresurser stannar i projektet och kunderna påvisar nytta och värde som motiverar för ytterligare satsningar. För vem skulle egentligen tjäna på den raka motsatsen? Byråers räddning vore om kunderna började köpa ett dedikerat team med jämn arbetstakt över längre tid efter insikten om att digitalisering inte bara sker vart fjärde år i samband med byte av ett CMS utan pågår löpande.

Däremot kommer det i takt med att kundernas egna digitala organisationer mognar bli svårare att tränga djupare in i dess kärna utan att bli helt integrerade. En beroendeställning få kunder kommer våga (eller bör) riskera. I framtiden kommer kundsidan även inse att outsourcing av kundinsikter inte är en långsiktigt klok idé. Vad som är verksamhetskritiskt bör förbli och stanna i verksamheten. Som effekt av detta blir det svårare för byråer att dra slutsatser som kundens CX/UX/Analytiker inte redan känner till. Byråers affär riskerar alltså att reduceras ner till inspirationsföreläsningar om framtiden och renodlad resurskonsulting.

Byråers erbjudande 2017 behöver därför breddas till att inkludera tjänster som hjälper kunder etablera egna UX och analysavdelningar (som exempel) i allt från processer, metoder, rekrytering och verktyg. D.v.s göra det man alltid historiskt varit väldigt bra på. Här finns fortfarande en potentiell affär och betydligt högre marginal än framtagning av temporära kampanjwebbar och mallpaket i Episerver.

Under tiden byråer grubblar över sitt existensberättigande kommer allt fler talanger attraheras av mer betydelsefullt arbete med en tydligare vision och kollektiva mål, något som byråer kommer få tufft att konkurrera med.

Konsultbyråer behöver stanna upp och förutspå framtiden genom att analysera sin historia, anpassa sig till förändring och utifrån nytt läge peka ut en riktning. En förändring som kommer att kräva en kollektiv insats, mindre teoretiserande keynotes och mer skit under naglarna.

Artikeln är skriven av:
Fredrik Cederlöf
CEO & Analytiker på Insight Works

> Läs hela artikeln här