Sverige ska leda dataforskning och analys på nätet

Nu är det klart med byggleverantör till världens första öppna Hadoopbaserade datacenter för forskning och innovation inom big data och molnområdet som öppnar i Luleå i december.

Anläggningen går under namnet SICS ICE (Infrastructure and Cloud datacenter test Environment). Det är SICS Swedish ICT, i samarbete med Luleå tekniska universitet, som har tagit initiativet till pilotanläggningen för att möjliggöra storskalig dataforskning och stödja digitaliseringen av svensk industri.

Det valda byggbolaget är DCT AB, Datacenter Technologies, med underleverantörer, exempelvis SEE Cooling, Schleifenbauer, Goodtech, som ska leverera anläggningen för första fasen av en nationell storskalig datacenteranläggning för test och experiment av moln och big data-teknik. Lokalen tillhandahålls av NP3 fastigheter på området Traktorvägen i Luleå. I december 2015 ska serverparken börja driftsättas.

De första 10 racken kommer att innehålla 160 servrar med 2000 kärnor, 40 TB primärminne och upp till 7 petabytes av lagring. Syftet är datacentret ska stödja alla universitet och industriföretag i Sverige med en experimentell miljö för forskning, demonstration av infrastrukturprodukter, molntjänster och andra aspekter av dataanalys.

“Fas ett innebär att vi kommer igång med att erbjuda experimenttjänster så fort som möjligt. Det viktiga här är inte hårdvaran i anläggningen utan vad vi kan göra med den”, säger Tor Björn Minde, CEO på det nybildade bolaget SICS North Swedish ICT AB och adjungerad professor på Luleå tekniska universitet.

För att klara framtidens digitalisering så måste Sverige utveckla högpresterande dataanalys och molntjänst-teknologier. Ökad kompetens behövs därför i en växande industri och svensk forskning och innovation på internationell toppnivå kräver bättre förutsättningar för storskaliga experiment.

“Därför satsar SICS Swedish ICT på en banbrytande Hadoop-baserad anläggning för big-data forskning. Det skapar möjligheter för nationen att utveckla världsledande forskning och ökar attraktionskraften till landet”, säger Christer Norström, CEO på SICS Swedish ICT.