Sverige kan bli kung på programmatisk video enligt ny rapport

Programmatisk video ökar snabbt världen över och förväntas nästintill dubblas till år 2018. Trots det kvarstår stora utmaningar i att skapa tillväxt. I en rapport från MTM på uppdrag av Ooyala undersöks faktorer för tillväxt inom programmatisk video på marknaderna USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Det visar sig att Sverige har störst potential.

Sverige har störst potential på grund av tillgång till bredband och de yngre målgrupperna som driver på utvecklingen av tjänster online.

Rapporten visar på att det framförallt är det fyra faktorer som är viktiga för utvecklingen inom programmatisk video:

1. Konsumentskiftningar

Den första faktorn är skiftet i konsumentbeteende. I Sverige sker en långsammare förflyttning mot digital video och det finns en starkare förankring i linjär TV än i till exempel Storbritannien och USA. Vi spenderar även färre antal timmar online per dag och person än i de bägge länderna. Rapporten pekar dock på att Sveriges ”Millennials” (personer födda från cirka år 1980 till och med år 2000) går ifrån linjär TV fortare än på någon annan marknad, vilket gör att vi kan förväntas att hinna ikapp Storbritannien och USA inom en snar framtid.

2. Tillgång till internet

En grundläggande faktor för att tittare ska gå från linjär TV till digital video är tillgången till bredband. I Sverige har vi den högsta utbredningen av smartphones och bredband av de fem marknaderna. Vi har även den snabbaste tillväxten inom online video och därför även den största potentialen för tillväxt inom programmatisk video – trots att Sverige är den minsta marknaden i studien.

Även kulturellt motstånd mot digitala tjänster påverkar. En nyligen publicerad McKinsey-rapport visar att endast 65 procent av franska företag har en hemsida, jämfört med 89 procent i Sverige – som ses som en digital föregångare.

3. Data, integritet och regelverk

Det ökade användandet av adblocking visar att konsumenter är bekymrade över bristande hantering av personlig data. Studiens deltagare ser problemen kring data, integritet och regelverk som potentiella drivkrafter för innovativa lösningar i syfte att leverera högre kvalitet på reklamvideo for konsumenter – möjliggjort av programmatiska metoder.

4. TV, videoreklam och marknadskonvergens

Generellt ser tillfrågade på alla marknader att skiftet inom TV och online video också kommer att öka utbredningen av programmatisk video framöver. Behovet av att mäta publiken som förflyttar sig till digitala plattformar skapat och efterfrågan på datadrivna tillvägagångssätt. I Sverige drivs dock utvecklingen inom programmatisk video av räckvidd, inte data. Ett exempel är YouTubes starka ställning på marknaden – sett som ett måste för marknadsförare som vill nå stor räckvidd utan att göra TV-reklam. Reklamköpare kräver dock samma mängd tittare digitalt som linjärt, samtidigt som säljare vill ha kontroll och flexibilitet att maximera intäkterna på alla kanaler. Detta förutspår en större integration mellan linjär TV och digital video, vilket ger ännu större fördelar med programmatisk video.

Många faktorer kommer påverka framtiden av programmatisk video. Men en sak är saker: Programmatisk video är en del av framtiden. Företag med intresse av att befinna sig på marknaden bör hålla ett öga på regelverk, tekniska framgångar och konsumtionstrender för att hålla sig i framkant. Med andra ord är det bra att läsa Dagensanalys.se varje dag (smiley).