Sverige i toppen på Europas VR-landskap

VR-industrin växer snabbt, framför allt i Europa, och bland de länder som leder utvecklingen starkast finner vi England, Frankrike och Sverige. Många svenska start-ups finns i listan över VR-företag i Europa, och även om mycket fokus ligger på spelmarknaden, kommer det inom kort att finnas stora möjligheter även för marknadsförare att skapa nya upplevelser genom VR.
Ett tydligt tecken på VRs starka position i Europa är att det sedan ett tag tillbaka finns en organisation som heter EUVR som tillhandahåller plattformar och resurser för att driva på utvecklingen av VR. Men stöd av den japanska mobilspelstudion Gumi hoppas de att Europa ska ta positionen som ledande inom VR och VR-utveckling.
Tidigare i år skapades även ”The European VR Landscape”, ett försök att hålla koll på de företag som jobbar med att utveckla VR i Europa. De följer för närvarande 487 olika företag, varav 188 finns listade på deras sida (se bilden ovan). För att bli listad måste företaget ha fått finansiering, samt ha en kommersiell produkt på marknaden. Det är bland dessa 188 som Serige återfinns på tredjeplats med 19 av företagen. Vi ligger fortfarande en bra bit efter England med sina 45 företag, och även Frankrike med 29. Men dessa tre länders företag utgör ändå hälften av alla listade bolag.
För att ännu tydligare illustrera Sveriges position som ett VR-utvecklande land kan nämnas Logtown Studios, som i februari lyckades dra in 600.000 Euro i finansiering för titeln till sitt första VR-spel. Och det är spelutvecklingen som fortfarande ligger i topp av vad företagen jobbar med. Men även utvecklingen av 3D-verktyg har på senare tid börjat få allt större uppmärksamhet. Där syns exempelvis det brittiska företaget Improbable, som skapar storskaliga virtuella världar för många olika typer av användningsområden.
Förhoppningsvis kommer VR att bli mer lättillgängligt för företag inom kort. Det finns enorm potential för företag att arbeta med VR för att exempelvis göra demos eller produktbeskrivningar. Det går även att tänka sig att få en rundtur i företagets lokaler eller ha virtuella konferenser. För marknadsförare borde VR erbjuda massor av möjligheter, i synnerhet när det handlar om att låta kunderna bättre få lära känna företaget och dess medarbetare. Med tanke på den snabba utvecklingen inom såväl VR som AR är det kanske dags att börja fundera på vad du ska använda den nya tekniken till? Det finns säkert områden där du tänker att du skulle vilja ge tittare och kunder en upplevelse snarare än bara en vanlig video.