Sverige i topp 3 över världens snabbaste internet

Enligt en ny rapport från Akamai (First Quarter, 2016 State of the Internet Report) så visar det sig att Sverige ligger på tredjeplatsen över världens snabbaste genomsnittliga uppkopplingshastighet. Men grannlandet Norge snuvar oss på andra platsen med 0, 7 Mbps (megabyte per sekund).

Läs mer: Telefone?rna med snabbast och långsammast mobilsurf

Sveriges genomsnittliga internethastighet är 20.6 Mbps, medan Norge ligger på 21.3. Inget av länderna kommer dock i närheten av förstaplatsen, som innehas av Sydkorea med 29,0 Mbps. Inte konstigt de är så bra på E-sport!

Studien tittade också på annat än hastighet, och undersökte sådant som störningar i nättrafiken, bredbandsutbyggnad och utveckling inom IVv5 och IPv6. Några andra resultat visar att:

  • Den globala genomsnittliga uppkopplingshastigheten har gått upp med 23 procent under det senaste året och är nu 6,3 Mbps.
  • Den genomsnittliga uppkopplingshastigheten har gått upp i hela Europa utöver Irland – och den största ökningen (68 procent) har ägt rum i just Norge.
  • Rumänien har den högsta genomsnittliga “peak-hastigheten” i Europa med 82,4 Mbps.
  • Storbritannien är landet med världens snabbaste genomsnittliga mobilhastighet, hela 27,9 Mbps.

Behöver du hjälp med att skapa en framgångsrik digital annonskampanj som tar del av den senaste forskningen? Klicka här.