Sverige har världens näst snabbaste internet

Enligt rapporten – Fourth Quarter, 2015 State of the Internet Report – har Sverige världens näst snabbaste internet, med en genomsnittlig uppkopplingshastighet på 19,1 Mbps (Megabyte per sekund). Endast Sydkorea är snabbare, med 26,7 Mbps.

“Att Sverige har Europas snabbaste och världens näst snabbaste internet är särskilt imponerande med tanke på den låga populationstätheten. I ett land som till exempel Sydkorea lever många människor på en liten yta, vilket gör det avsevärt enklare att bygga ut fiber och få höga uppkopplingshastigheter där. Det är mycket tack vare stora satsningar på utbyggnad av fiber i svenska förorter som Sverige i dag ligger i framkant,” säger Per Sterner, vd för Akamai i Norden.

Här är några av slutsatserna från rapporten:

  • Den globala genomsnittliga uppkopplingshastigheten ökade med 8,6 procent jämfört med föregående kvartal till 5,6 Mbps, en ökning med 23 procent jämfört med föregående år
  • Samtliga europeiska länder ökade sin genomsnittliga uppkopplingshastighet jämfört med föregående år. Minst ökade den i Irland (0,7 procent) och som mest i Norge (65 procent)
  • 69 procent av samtliga unika IP-adresser som anslöt till Akamai nådde kravet på bredbandshastighet (4 Mbps). I Holland var siffran högst, 96 procent, och i Sverige låg den på 93 procent
  • Högst genomsnittliga “peak-hastighet” i Europa har Rumänien med 73.6 Mbps
  • Norge snuvade Sverige på förstaplatsen för andel uppkopplingar över 15 Mbps (45 procent av samtliga uppkopplingar jämfört med Sveriges 42 procent)
  • Belgien är det land som i störst utsträckning har börjat implementera IPv6
  • Storbritannien har världens snabbaste genomsnittliga mobilhastigheter, 26,8 Mbps. Sverige och ytterligare sex europeiska länder ligger ovan 10 Mbps.

Här är listan med de tio länder i världen som har snabbast genomsnittlig uppkopplingshastighet:

Land/region Genomsnitt fjärde kvartalet 2015 i Mbps Förändring jämfört med tredje kvartalet 2015 Förändring jämfört med föregående år
Globalt 5.6 8.6% 23%
1 Sydkorea 26.7 30% 20%
2 Sverige 19.1 9.3% 30%
3 Norge 18.8 14% 65%
4 Japan 17.4 16% 15%
5 Nederländerna 17.0 8.7% 20%
6 Hong Kong 16.8 5.9% -0.4%
7 Lettland 16.7 15% 28%
8 Schweiz 16.7 2.8% 15%
9 Finland 16.6 12% 37%
10 Danmark 16.1 15% 36%