Sverige bara tvåa i Skandinavien

Vi har vant oss vid att tro att vi i Sverige ligger först i världen vad gäller allt som rör IT. Senaste globala rapporten från International Telecommunication Union, ITU, är en nyttig påminnelse om att detta inte är någon självklarhet.

ITU summerar sin genomgång av världens kommunikation i ett IDI, ICT Development Index, som placerar Sydkorea på förstaplatsen, precis som vid förra mätningen. Sverige ligger visserligen så högt som femma, men har tappat tre placeringar sedan förra gången och blivit omsprunget av Danmark och vi har bara ökat vårt IDI-värde marginellt. Flera europeiska länder – och Hongkong – ligger hack i häl på oss, inte minst Norge och Finland.

3,2 miljarder människor, knappt hälften av Jordens befolkning, är idag online, men potentialen för att öka den siffran är stor, eftersom ITU räknar med att 95 procent befinner sig inom räckhåll för en mobilsignal. Mobilen är också mycket riktigt den plattform som ökar snabbast och gör att allt fler får tillgång till internet. Framför allt för Afrika känns det hoppfullt, som idag är den kontinent som har markant lägst IDI-siffror generellt, men ökar sin mobilanvändning kraftigt.

Läs mer: ladda ner hela rapporten här.