"Sverige är ett av den europeiska tech-scenens epicentra"

Stripe är en teknologisk plattform för utvecklare som skapar affärer på internet. Tusentals företag – från startups till Fortune 500-företag – förlitar sig på Stripes mjukvaruverktyg för säkra betalningar, global utveckling och för att finna nya intäktskällor. Vi har intervjuat Felix Huber chef for Stripe Nordeuropa om vad startups bör tänka på.
Vad är Stripe?
Betalningar är på många sätt ett av de mest komplexa problemen när man startar och skalar upp ett internetföretag. Stripe är en teknikplattform som hjälper utvecklare minska denna komplexitet. Stripe erbjuder ett enhetligt, enkelt API som kan utnyttja, snarare än bemästra, mångfalden av betalningsmetoder och kontrakt.
Vem är du?
Jag har varit Stripes chef för Nordeuropa (Tyskland, Österrike, Schweiz, Benelux och Norden) sedan maj 2014. Dessförinnan arbetade jag som Engagement Manager på McKinsey & Company där jag ledde ett flertal projekt inom telekommunikationer och high-tech.
Vilka specifika utmaningar möter startups när de växer internationellt?
Att bygga en affärsverksamhet kräver alltid hårt arbete, det finns en mängd utmaningar att lösa. Det blir än mer sammansatt när företaget ska ta sig in på nya marknader: det gäller språk, logistik, lagar och regler, skatter. En av de svåraste utmaningarna är att hantera betalningar. Rutiner och metoder skiljer sig från land till land. Att förstå och integrera dem var för sig och samtidigt sköta allt annat tar väldigt lång tid och är komplext.
Vilken typ av verktyg behöver startups för att växa internationellt?
De som grundar en startup i ett land med en relativt liten hemmamarknad, som Sverige, tenderar att vilja gå in på nya marknader tidigare än grundare i större länder. Givetvis måste de ändå ha en samlad ordning på sina affärsaktiviteter.
Vilken typ av startups är mest framgångsrik och varför?
En intressant utveckling vi ser nu är trenden mot marknadsplatser och plattformar. Den här typen av företag spelar en särskild roll för startups eftersom de ger kraft åt ökad ekonomisk aktivitet. De sätter handels- och serviceföretag i förbindelse med kunderna och möjliggör nya affärsrelationer som tidigare var otänkbara. För plattformar är betalningar till och med än mer komplexa än för andra företag eftersom de måste hantera både in- och utgående betalningar.
Varför är svenska startups så framgångsrika?
Sverige är ett av den europeiska tech-scenens epicentra. Med enbart 800 000 invånare lockar Stockholm till sig 15 procent av alla utländska investeringar i Europa och har fått fram fler enhörningar per capita än någon annan stad i världen. Det finns 22 000 tech-företag enbart i Stockholm och många nya grundas varje år. Detta har många orsaker – Sverige rankas alltid högt i index över hur lätt det är att göra affärer här och graden av både internet- och smartphonepenetration är högre än på de flesta andra europeiska marknaderna. Sverige är ett mycket attraktivt land att starta ett tech-företag i.