Svenskarnas oro för digital insamling av personlig information ökar

Från att de senaste åren ha minskat har andelen svenskar som är negativa till insamling- och användande av personlig digital information i samhället ökat med tio procentenheter under det senaste året.

Det visar en ny riksomfattande undersökning om svenskarnas syn på digital integritet.

För fjärde året i rad publiceras rapporten ”Delade meningar”. Rapportens underlag är en undersökning framtagen av Insight Intelligence i samarbete med Advokatfirman Lindahl, Svensk Handel, IT&Telekomföretagen och Nokia som genomförts bland 1000 svenskar mellan 16 och 70 år.

Resultaten visar att fler är oroliga för att den personliga information som de delar med sig av används i syften som de inte är bekväma med. Andelen som säger sig vara det är dubbelt så hög i år som för tre år sedan. En förklaring till att oron växer är att fler blir medvetna om att information om en samlas in samtidigt som kunskapen om hur den samlas in och vad den används till fortfarande är låg.

– Allt bottnar i bristande kommunikation om hur information samlas in och används. Endast en procent av samtliga respondenter i undersökningen tycker att det är lätt att ta del av användarvillkor gällande insamling av personlig information, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft senare i vår kommer alla aktörer som samlar in personlig information digitalt att bli tvungna att kommunicera detta bättre.

1000 svenskar mellan 16 och 70 år har under februari 2018 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Jacob Dexe på forskningsinstitutet RISE.