Svenskarna och internet 2013

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) har publicerat rapporten “Svenskarna och internet 2013” som sätter svenskarnas internetanvändning under lupp. Nytt för i år är att rapporten nu finns som webbversion. På soi2013.se går det att söka och sortera statistik på olika ämnen och dela diagram från årets rapport.

Några artiklar i samband med att rapporten publicerades: ”Tjejer äger på nätet med mobilen” och ”17 procent besöker YouTube dagligen”.