Svenskarna mer missnöjda med sitt bredband

Enligt resultat från den senaste rapporten från Svenskt Kvalitetsindex så ökar missnöjet med i stort sett alla svenska bredbandsbolag. Fler är missnöjda – och de som tidigare haft problem är nu ännu mer missbelåtna än förra året.

Emellertid så visar det sig att de som var nöjda enligt förra årets rapport är det även i år, enligt resultaten i studien som baseras på 3000 telefonintervjuer mellan augusti och september i år. Dock så upplever fler problem med sitt bredband, och många blir också mer frustrerade än tidigare.

Läs mer: Mobilt bredband – en mänsklig rättighet i Sverige – men inte för alla

Från privatkunderna så är det Ownit som får bäst betyg (70,5 procent var nöjda med dem) medan Bredbandsbolaget bara får 56,5 procent (även om man bland företagare hamnar något bättre, med 68,3 procent).

En förklaring ligger i att vi tar problemen med nätet på större allvar numera – “Om köket tidigare varit hjärtat i hushållet så är det nu kring bredbandet vi samlas och det gör att avbrott och likande leder stor frustration”, skriver SKI:s VD, Johan Parmler i ett pressmeddelande.

Det finns positiva sidor också – företagen har enligt SKI:s undersökning blivit bättre på att förebygga störningar och fel. Många av kunderna vill dock ha ett bättre bemötande från sina internetleverantörer, och önskar sig mer kontakt och fler egna initiativ.

Detta visar onekligen på att vi behöver ett fungerande internet i vår vardag – det handlar inte bara om underhållning, utan även om kontakt med omvärlden, nyhetsrapportering och inte minst arbete.