Svenskarna mer försiktiga efter Facebook-skandalen

Efter kända hackerattacker som Wannacry och den uppmärksammade Cambridge Analytica-skandalen på Facebook har närmare hälften av svenskarna påverkats när det gäller vilken data man publicerar, delar och sparar på sociala medier och webbsidor. Det visar en ny Sifo-undersökning bland drygt 1 600 svenskar som molntjänstbolaget Citrix låtit göra.

Undersökningen visar hur hackerattacker som Wannacry eller skandalen kring Facebook och Cambridge Analytica påverkat svenskarna i hur de lägger upp, delar eller sparar information på nätet. Nästan hälften (43%) av respondenterna uppger att de ändrat sina beteenden online. Cirka 15 procent menar att hackerattackerna påverkat hur de tänker men att de inte börjat agera på ett annat sätt.

– I vår digitala tidsålder måste vi vara medvetna om att all tillgänglig data kan analyseras med alla tekniska medel. Den senaste Facebook-skandalen kommer inte att ändra detta. Detta blir snabbt “business as usual “, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

I och med införandet av GDPR ställs nu hårdare krav på företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Detta regelverk ska också stärka privatpersoners integritet online.

– Det är fortfarande för tidigt att säga hur väl GDPR implementerats och om det lyckats stärka svenskarnas förtroende för hur företag hanterar deras personuppgifter. GDPR är svårt för många företag att följa fullt ut, men jag tror i slutändan att det är bra för teknikutvecklingen och sätter press på många att ha säkrare system och vara mer transparenta. Det kommer på sikt stärka förtroendekapitalet bland kunderna, säger Mats Ericson.

Resultat från undersökningen

  • 18 % är mer försiktiga nu med vad de delar med sig av
  • 13 % är mer försiktiga nu med var de sparar sin data
  • 5 % använder inte längre vissa lagringstjänster eller sociala medier
  • 3 % har investerat i skyddsprogram på en eller flera av sina enheter
  • 15 % uppger att det har påverkat hur de tänker men att de inte börjat agera på ett annat sätt
  • 49 % uppger att det inte påverkat dem alls