Svenskarna köper allt mer digitalt utbildningsmaterial

Jämfört med 2014 är de nu fem gånger fler svenskar som lägger pengar på digitalt utbildningsmaterial. Samma trend följer även när det gäller användande av materialet där undersökningen visar på en nära 37-procentig ökning. Det är fortfarande relativt få som konsumerar digitalt utbildningsmaterial men ökningen är markant.

Samsungs årligen återkommande undersökning Techonomic Index tittar på teknikvanor i Europa och visar i år på en intressant utveckling när det gäller köp av digitalt material.

– Det är intressant att se en så stor förändring i konsumtionen av digitalt utbildningsmaterial. Att utbildningsmaterial har ökat så kraftigt kan bero på tillgången men även på att yngre personer idag i stor utsträckning använder sig av digitala hjälpmedel när de studerar, säger Marko Nurmela, VP Marketing & Communications, Samsung Nordic.

Positiv trend för digitala böcker och tidningar

Tidigare i vår släpptes delar av Techonomic Index som visade på ökad konsumtion av strömmat material i form av film och musik. Vad gäller konsumtion av digitala böcker och tidningar ser man även här en positiv förändring jämfört med 2014, en kraftig ökning på 166 procent. Undersökningen visar att konsumtion av spel- och underhållningsappar också ökar kraftigt men här minskar samtidigt användandet med nära 30 procent.

Undersökningen är genomförd av Lightspeed GMI på uppdrag av Samsung och har tittat på flera länder i Europa. I Sverige tillfrågades 1000 personer.