Svenskarna eniga: Robotar är inget hot mot våra jobb

Inte en enda av drygt 1 000 sysselsatta svenskar tror att deras arbete helt kommer att ersättas av robotar de närmaste tre åren.

Tre av fyra tror inte heller att robotar kan påverka deras yrkesroll under perioden. Det visar en ny Sifo-undersökning som molntjänstbolaget Citrix låtit genomföra.

Bland drygt 1 000 sysselsatta svenskar tror ingen att robotarna inom en treårsperiod helt kommer att ersätta arbetet de gör i dag. Cirka 14 procent tror emellertid att vissa av deras arbetsuppgifter kommer att automatiseras under perioden och 10 procent tror att robotarnas intåg kan göra deras yrkesroller mer utvecklande. Drygt tre av fyra svenskar i sysselsättning tror inte ens att robotar kommer att påverka deras yrkesroll under de närmsta tre åren.

– Många underskattar kraften i digitaliseringen. Nya tekniska framsteg inom bland annat artificiell intelligens, maskinlärning och automatisering skapar helt nya förutsättningar för innovation och ritar om spelplanen för hur vi i dag gör affärer på. Jag tror att automatiseringen kommer göra människors arbete både bättre och mer intressant, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Undersökningen visar vidare att svaren skiljer sig år beroende på ålder. Betydligt fler bland de yngre, 21 procent i åldrarna 16–34 år, tror att vissa av deras arbetsuppgifter kommer att automatiseras jämfört med endast 8 procent bland sysselsatta i åldrarna 56 år och uppåt. Det är också fler bland de yngre som tror att deras yrkesroll kommer förändras inom tre år. I åldrarna 16–34 år är siffran 33 procent, jämfört med 22 procent i åldrarna 35–55 år och 16 procent bland personer som är över 56 år.