Svenskar konsumerar allt mindre nyheter

I Reuter Institutes senaste undersökning av nyhetskonsumtionen i världen framgår det att svenskarna konsumerar allt mindre nyheter. Samtidigt ligger vi i toppen av de som betalar för att läsa nyheter globalt sett.
Undersökningen gjordes av YouGov på uppdrag av Reuters, den involverar deltagare från 36 länder över hela världen, och syftar till att undersöka hur nyheter konsumeras. Den senaste undersökningen genomfördes under månadsskiftet januari-februari och nu presenteras resultaten.
För så gott som samtliga nyhetsflöden har antalet användare minskat. Såväl TV och tidningar, som radio, sociala medier och övrig nyhetskonsumtion online har minskat med mellan 2-5 % från förra året. Även Facebook har tappat ca 6 % av de som använder sig av nätverket för nyheter, medan YouTube och Instagram istället ökat antalet användare som letar sina nyheter där. Fortfarande uppger dock mer än hälften av Facebooks användare i Sverige att de använder nätverket för att konsumera nyheter, så de har fortfarande ett starkt grepp om nyhetsmarknaden i Sverige.
För nyheter som distribueras via TV, radio och print ligger SVT högst och 57 % av deltagarna menar att de vänder sig till SVT för nyheter. På andra plats kommer TV4 News och därefter Sveriges Radio. För nyheter som konsumeras online vänder sig 48 % till Aftonbladet, och först på andra plats kommer SVT News Online som 37 % av deltagarna använder. Expressen har de senaste åren lagt mycket fokus på sitt online-innehåll, något som ger dem en tredjeplats i årets undersökning med 31 % av deltagarna som får sina nyheter där.
Reuters har även jämfört de två topplaceringarna (TV/radio med online) för att se vad deltagarna associerar med SVT respektive Aftonbladet. Svaren visar att SVT anses vara en tillförlitlig och trovärdig nyhetskälla, medan Aftonbladet huvudsakligen är underhållande.

Svenskar är däremot villiga att betala för sina nyheter i förhållandevis hög grad. Hela 20 % menar att de betalar för nyheter online, vilket ger Sverige en fjärdeplats i den globala rankingen. Detta sannolikt eftersom allt fler nyhetsdistributörer har börjat ta betalt för sitt innehåll på nätet. I flera fall är det premiuminnehåll som kräver en prenumeration, men vissa har satt upp betalväggar för allt sitt innehåll, och allt fler väljer att betala för att få tillgång till det innehållet.
Att allt färre konsumerar nyheter är dock en oroande utveckling. Studien visar att sex av tio svenskar har lågt förtroende för nyheter generellt, en siffra som är högre bland yngre och de som slutat läsa nyheter. Det finns en växande oro för att fejknyheter och ”alternativa nyheter” håller på att allvarligt skada förtroendet för oberoende nyhetskällor. Vad som skulle krävas för att vinna tillbaka förtroendet är svårt att sia om, men om utvecklingen fortsätter i liknande riktning kan det få stora konsekvenser för framtiden.
Läs hela Reuters rapport här.