Svenskar håller sig från TV:n

I en ambitiös internationell jämförelse gjord av brittiska Ofcom, motsvarigheten till Post- och Telestyrelsen, hamnar Sverige i botten vad gäller TV-tittande: två och en halv timme per dag, jämfört med drygt tre och en halv timme i UK.

Rapporten från Ofcom är i första hand gjord för att jämföra UK mot ett internationellt startfält, men vi kan förstås inte avhålla oss från att plocka fram några intressanta data om vårt eget land:

  • Svenskarna är minst oroliga för att deras personliga data ska användas på fel sätt; 42% jämfört med UK:s 51%.
  • Sverige placerar sig på delad andraplats när det gäller andel av hushållen som lyssnar på radio under en vecka. Med 94% slogs vi bara av Kina som nådde 98%. Lägst andel fanns i Nigeria med 20%.
  • Vi kommer tvåa efter Nederländerna när det gäller andelen hushåll som har riktigt snabbt, fast bredband med våra 42%.
  • I de flesta länder i studien var TV den vanligaste kommunikationsaktiviteten, men i Sverige delas den förstaplatsen av mobilen.

Ofcoms sammanställning bygger på data från en mängd olika studier gjorda av olika organisationer. Som mest medverkar 17 länder, de flesta i den rika delen av världen, men antalet länder varierar mellan olika mätpunkter. Svar från konsumenter kommer från en online-studie bland 9000 respondenter i nio rika länder, inklusive Sverige.

Läs mer: hela rapporten från Ofcom.