Svenskar allt mer tveksamma till hur insamlad data används

Svenskar har de senaste åren blivit allt mer positivt inställda till att data samlas in när de surfar på nätet, men oron för att den insamlade datan ska användas felaktigt har samtidigt ökat markant.
Företaget Intelligence Insight frågade för två år sedan människor om deras inställning till datainsamling. 2015 menade 60 % att datainsamlingen var negativ för dem, medan en ny undersökning av advokatfirman Lindahl, tillsammans med IAB och Sveriges Kommuner och Landsting, visar att siffran idag ligger på 54 %. Andelen positiva människor har under samma period ökat från 16 till 25 %, en liten men ändå signifikant ökning.
På frågan om de tillfrågade är oroliga över vad deras data används till menade 22 % av de tillfrågade i 2015 års studie att de var oroliga. I den senaste studien har denna siffra ökat till hela 39 %, och de som är oroliga är idag lika många som de som inte oroar sig. Med andra ord har allt fler börjat uppmärksamma vad deras data kan användas till, och att den dessutom redan används till saker som de inte är bekväma med.
Det är däremot inte de yngre som är mest oroliga, utan personer mellan 65-70 år. Samtidigt har tidigare studier visat att unga är de som har högst säkerhetsnivå på vad de delar på sociala nätverk, och så gott som alla högstadieelever uppger sig ha privata profiler på exempelvis Instagram och Snapchat.
Konsekvenserna av denna förändring är flera, dels uppger en majoritet att de aktivt agerat för att begränsa den information som samlas in om dem. Hela fyra av tio uppger att de laddat ner en adblocker och 24 % menar att de avslutat en tjänst för att den upplevts som integritetskränkande.
Olika branscher har dock olika rykte om sig. De som idag har högst förtroende i fråga om datahantering är banker, offentlig sektor, försäkringsbolag, betaltjänster och vårdföretag. Däremot har nyhetsmedier, sökmotorer och sociala medier ett större jobb att göra. Dessa tre branscher återfinns nämligen på botten av tillitslistan.
Mycket av detta kommer givetvis att ändras om ett drygt år, då GDPR träder i kraft. Men det innebär samtidigt en möjlighet för företag och organisationer att vara tydliga med hur de hanterar persondata, för att på så sätt bygga tillit hos användarna. Transparens och tydlighet är två viktiga nycklar för att skapa förståelse för och tilltro till att företaget samlar in data på ett ansvarsfullt sätt. Något som sannolikt kommer kunna locka till sig fler användare, då de vet att deras persondata är i säkra händer.