Svenska Tobii en framgångssaga – men går fortfarande med förlust

Tobii – som sysslar med ögonstyrningsteknik – går framåt. Under föregående år har man omsatt nära en miljard kronor, ökat sitt börsvärde och rekryterat starka namn till sina marknadsanalytiska kontor i Nordamerika och Kina. Detta trots att företaget går med förlust.

Men även förlustsiffrorna är en klar förbättring från tidigare siffror. År 2014 var rörelseförlusten 69 miljoner kronor, något som under 2015 förbättrades till 36 miljoner kronor. Bolaget värderas till 4,4 miljarder kronor, en uppgång med 44 procent sedan börsnoteringen i april 2015.

Läs mer: Tobii räddar ansiktet åt Windows

En del av tillväxten kan ha att göra med att man 2014 köpte upp konkurrenten Dynavox. Siffrorna kring hur mycket detta är oklara dock, då man inte särredovisar intäkterna. En stadig inkomstkälla som utgör den absolut största delen av inkomsterna kommer från de olika ögonstyrningsverktyg för de människor vars funktionsnedsättningar hindrar dem från att använda händerna.

Man har också en avdelning som är intressant för dem inom marknadsföring. Pro Insight Research Services, heter avdelningen som erbjuder verktyg för bland annat datainsamling och  visuell beteendeanalys.

Denna avdelning har just fått tillökning i ledningen, med branscherfarna John Traynor som vice-ordförande i den Nordamerikanska avdelningen. William Yang är ett annat kompetent nytillskott, som nu ska stå för säljkontoret i Kina.

Nyrekryteringarna kan ses i ljuset av vad Tobii Tom Englund ser är ett befästande av eye tracking som ett undersökningsverktyg, och en del i den “växande anpassningen av icke-medvetna metoder över hela marknadsanalytiska industrin”.