“Svenska streamingmarknaden i framkant också för musik”

Dagens börsintroduktion av Spotify har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Det breda genomslaget här i Sverige förklaras delvis av vårt stora konsumentintresse för digitala medietjänster.

Mediavision, som nära följer den digitala mediemarknaden, konstaterar att över 60 procent av hushållen i Sverige abonnerar på minst en streamad musik- eller TV-tjänst. Och i streaminghushållen abonnerar nära hälften på en musiktjänst, en hög siffra också i internationell jämförelse.

Under eftermiddagen ska den svenska musikstreamingtjänsten Spotify börsnoteras i New York. Intresset är stort från både internationellt och svenskt håll. Enligt Nordnet uppger t ex 14 procent av svenskarna att de är intresserade av att köpa aktier i bolaget.

Förklaringen till det stora intresset för Spotify i Sverige ligger delvis i att så många här redan har en eller flera digitala medietjänster. Hela 61 procent av hushållen i Sverige (15-74 år) abonnerar på minst en streamingtjänst för musik eller TV (Q4, 2017). Av hushåll med minst en streamad medietjänst, abonnerar 43 procent på en musiktjänst. Omräknat betyder detta att 26 procent av hushållen i Sverige abonnerar på en streamad musiktjänst. I internationell jämförelse är detta en hög siffra. I t ex USA är det 11 procent¹ som abonnerar på någon tjänst för streamad musik.

Samtidigt är det stora skillnader mellan yngre och äldre konsumenter. Bland 15-34-åringar abonnerar drygt 40 procent på streamad musik medan det bland äldre bara är 10 procent (55-74-åringar). Mycket talar för att detta också speglas i olika gruppers intresse för dagens börsintroduktion.

– Det stora konsumentintresset i Sverige för digitala medietjänster underbygger naturligtvis intresset också för aktien. Vi är i dagsläget sannolikt ett av världens mest streamande folk. Kanske är det en bra utgångspunkt för att aktieägande i Spotify ska få ett brett genomslag här i Sverige. Men för att bli en långsiktig vinnare lär det snarare handla om hur Spotify konkurrerar med globala jättar som t ex Apple och Amazon. En annan utmaning blir att locka fler betalande användare och i synnerhet högre upp i åldrarna. Mediavision fortsätter att följa branschutvecklingen med spänning, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.