Svenska startups måste internationalisera visar ny undersökning

Ny svensk undersökning från stripe genomförd i i samarbete med Business Sweden, Sup46, Stockholm Tech och Stripe, avslöjar att man måste lyckas internationellt för att överleva.

89 procent av svenska startups anser att de måste lyckas på den internationella marknaden för att långsiktigt överleva och 76 procent anser att det är viktigare för svenska företag att vara aktiva internationellt jämfört med startups i andra länder. Detta visar en färsk undersökning från Stripe genomförd i samarbete med Sthlm Tech, SUP46 och Business Sweden.

Nystartade svenska företag är som regel helt beroende av att växa internationellt. De flesta menar också att det på senare år blivit betydligt enklare att göra det, redan från dag ett. Det ser vi som en positiv utveckling för svensk konkurrenskraft i stort, säger Erik Olofsson, Nordenchef för Stripe.

Enligt undersökningen, som omfattar 70 svenska startups, var 51 procent av de tillfrågade företagen aktiva internationellt redan första dagen medan ytterligare 21 procent blev det under det första året.

59 procent menar att det är enklare att bedriva internationell verksamhet idag än det var för fem år sedan. Anledningarna är främst bättre teknik och verktyg, som till exempel Stripe (77 procent), e-handelns tillväxt (51 procent), förändrade konsumentvanor (43 procent) och bättre tillgång till kapital (26 procent.)
Att internationell verksamhet blivit enklare innebär inte att det saknas svårigheter. 70 procent av företagen anser att lokala regler; exempelvis lokala skatteregler, är de krångligaste hindren, följda av behovet av att lokalanpassning (27 procent), tillgång till kapital (24 procent), tillgång till kompetens (23 procent) och möjligheten att kunna ta betalt (20 procent).

Att kunna erbjuda de betalningsalternativ som kunderna önskar är avgörande för företagets framgång menar 46 procent och ytterligare 30 procent anser att det är en viktig faktor.

“Med djup insikt i startupscenen både ur ett lokalt och globalt perspektiv, ser vi att några av de utmaningar som startups möter beror på avsaknad av stöd och specifika regelverk som skapar goda förutsättningar och möjliggör för startups att lyckas och växa. Vårt Startup manifest 2.0 redogör för detta mer ingående och häri framgår att huvudproblemen idag har att göra med att växa från en startup till ett tillväxtbolag, och sen vidare till att bli ett stort företag, det är extremt svårt. Orsakerna är främst brist på kapital och kvalificerad arbetskraft, samt en viss attityd gentemot entreprenörer som inte är alltigenom positiv,” säger Daniel Sonesson, vd SUP46.

“Att nå ut på den internationella marknaden redan i ett tidigt skede är särskilt viktigt för svenska startups. På Stripe minskar vi hindren genom att tillhandahålla betalningsmöjligheter som ger företag möjlighet att leva upp till respektive lands lagar och regler,” säger Erik Olofsson, Nordenchef för Stripe.

Fler än en tredjedel (34 procent) av de tillfrågade företagen är missnöjda med det offentliga stödet. Endast 4 procent tycker att stödet regeringen ger företagen är riktigt bra.

Även om nationalism och protektionismen ökar globalt, finner 56 procent procent att nationalismen inte är en utmaning för internationell tillväxt. Hela 41 procent anser att det finns potential i flera länder men de väljer att inte kliva in i dessa marknader på grund av politisk instabilitet. Ryssland och Kina är de länder som ofta nämns i detta sammanhang.

“Undersökningen bekräftar vikten av att kunna etablera sig snabbt på den globala marknaden men vi ser också att många start-ups upplever det som svårt. Det bekräftar också att det finns behov av ett stärkt stöd för att svenska start-ups och vi på Business Sweden arbetar för att i nära dialog med bolagen utveckla det stöd som krävs för att öka snabbt oka deras globala försäljning. För att möta den stora potential vi ser i Asien har vi nyligen verkat för öppnandet av två Nordic Innovation houses, i Hongkong och Singapore, vår ambition är att på plats kunna stärka Start-up bolagens behov av både strategisk och praktiskt support,” säger Marie Claire Maxwell, Business Sweden.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Stripe i samarbete med Business Sweden, Sup46 och Stockholm Tech. 70 svenska startups deltog. Undersökningen genomfördes i maj och juni 2018.