Svenska seniorer surfar som aldrig förr

Jämfört med för ett år sedan har mobilsurfandet bland personer över 61 år ökat med hela 58 procent.

Seniorernas surfökning är dubbelt så stor som för 18-30-åringar. Den största ökningen bland 61-plusare har skett i Jämtland, där de har ökat sin mobilsurf med 269 procent på bara ett år. De äldre börjar med andra ord att på riktigt surfa ikapp den övriga befolkningen.

Den kraftiga ökningen bland svenskar i pensionsåldern är kanske inte så konstig. Det är nämligen också de som anser att skärmtiden påverkar deras sociala liv mest positivt, det visar en Demoskop-undersökning bland 2000 svenskar.

Ungefär fyra av tio har breddat sitt sociala nätverk (39%), stärkt befintliga sociala relationer (38%) eller fått en ny nära vän (30%). Lika många (40%) uppger även att man har lärt sig nya färdigheter online, där matlagning toppar listan.

Bland seniorerna finns även en stark delningskraft i sociala medier. Det man helst delar med sig av är resor, kulturupplevelser och familjeumgänge – tätt följt av engagemang i politik och/eller samhällsfrågor.

Våra äldre börjar på riktigt att surfa ikapp den övriga befolkningen och lever precis som de flesta ett aktivt skärmliv. En bidragande anledning till ökningen kan vara att den digitala nyfikenheten ständigt klättrar i åldrarna och att seniorerna tycks vara väldigt trygga i sina digitala liv. Dessutom kapar skärmen fysiska avstånd och jag tror många uppskattar möjligheten att hålla kontakt med nära och kära med sin mobil, säger Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.