Svenska Nepa är senaste mätpartner till Snapchat

Svenska mätbolaget Nepa har nytt samarbetsavtal med Snap, bolaget bakom Snapchat. Detta innebär att Nepa kan använda data från Snapchat för att mäta effektiviteten av marknadsföringen för olika varumärken.

Snap kommer att ge Nepa insikter i hur det går att marknadsföra på plattformen (Snap Ads) genom att dela med sig av sin data.

Med datan kan Nepa även titta på delmängder för filters, linser och Snapcodes.