Svenska MMS får pris för mätning av rörlig bild i mobilen

Smarta mobiler var i fokus vid ASI-konferensen Asia Pacific Television Symposium som hölls i Singapore i 14-15 maj. MMS vd Magnus Anshelm berättade om arbetet med att mäta mobil konsumtion av rörlig bild, och prisades med the Tony Twyman Award för bästa bidrag.

magnus_asi

På flera av de stora asiatiska marknaderna är mobilen den dominerande skärmen för datakommunikation och för konsumtion av rörlig bild utanför TV-apparaten. Konsumtionen är enorm och har ökat snabbt de senaste åren, men publikmätningarna har inte utvecklats i samma takt. Därför var MMS vd Magnus Anshelm inbjuden att berätta om arbetet med att mäta mobil publik på den svenska marknaden.

– Alla har mobil i Asien, men mätningarna har inte kommit lika långt som i Sverige. Intresset hos annonsörer och medier är mycket stort för det vi gör i Sverige, säger Magnus Anshelm.

MMS deltagande i konferensen var mycket uppskattat bland deltagarna och resulterade i att MMS för första gången tilldelades the Tony Twyman Award, som delas ut till det bästa bidraget under konferensen.

– Anledningen till att vi fick priset är hela vårt arbete med att testa nya metoder, utveckla och underhålla en digital valuta och att fånga upp tittandet på rörlig bild oavsett vilken teknik tittaren använder för att ta del av utbudet, säger Magnus Anshelm.