Svenska journalister oroar sig över sociala medier

Svenska journalister använder sociala medier som kanal för nyhetsrapportering i lägre utsträckning än det globala snittet. Journalisterna anser även att Google och Facebook har alldeles för stor makt.

Fördelat per kanal ser användandet ut som följande (svensk statistik i fetstil);

Facebook (64% vs 66%)
Twitter (39% vs 52%)
LinkedIn (16% vs 20%)
YouTube (10% vs 14%)
Facebook Live (4% vs 9%)
Snapchat (1% vs 3%)

“Medielandskapet har förändrats, och vi anpassar oss inte snabbt nog. För en hel generation har sociala medier nästan ersatt traditionella medier vilket innebär att de inte är helt representerade i den nuvarande nyhetsmodellen. Kvalitativa och faktagranskade nyheter saknas, och måste finnas där läsaren finns. Detta känns extra viktigt såhär under ett valår” säger Sofia Juhlin, Global Head of Marketing & Communications på Mynewsdesk.

För journalister har användandet av sociala medier som källa minskat jämfört med tidigare; 2016 uppgav 71 procent att de använder sociala medier som källa i nyhetsrapporteringen och enligt Mynewsdesks senaste rapport har siffran sjunkit till 38%, det vill säga ett tapp på 33 procentenheter.

Undersökningen visar också att generellt att journalister oroar sig för sociala medie-jättarna och deras inflytande: 72% av svenska journalister anser att Facebook har för stor makt, och 62% anser att Google har för stor makt. Globalt sett uttrycks oron vara ännu högre hos de journalister med 7 års erfarenhet eller mindre är siffran ännu högre, då hela 77% anser att Facebook har för stor makt.

Journalistundersökningen genomfördes av Mynewsdesk under juni 2017 och vände sig till journalister, redaktörer, frilansande journalister och kommunikatörer. Undersökningen genomfördes i USA, Storbritannien, Irland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Australien och Kanada.